Case Zoetermeer - ecover.png

Case: Zoetermeer

Na te zijn overvallen door een strenge winter is de Gemeente Zoetermeer vijf jaar geleden gestart met het optimaliseren van de gladheidbestrijding binnen haar gemeentegrenzen. Dit jaar kunnen we terugkijken op de ervaringen die Zoetermeer heeft opgedaan met één van de belangrijkste innovaties in gladheidbestrijding, de inzet van Jewel Gladheid.