search icon

  Blog

  Nieuwe inzamelroutes: hoe pak je het aan?

  Geschreven door Koen Dijkhuis Inzameling

  De inzameling van afval en grondstoffen is continu in beweging. Gedrag van burgers en aanbod verandert door de tijd en inzamelroutes worden steeds minder optimaal door aanpassingen in de buitenruimte, zoals nieuwe en gewijzigde straten en wijken. Daarbij komen nog de wensen vanuit overheden. Hoe ga je daarmee om?

   

  Wat is de huidige situatie?

  Om te beginnen is het belangrijk om de huidige situatie in kaart te brengen. Hoe wordt er gewerkt en waar zitten knelpunten? Door alles in een digitaal systeem in beeld te brengen ontstaat overzicht en inzicht. Het is daarbij van belang om de kennis binnen het team vast te leggen. Mensen hebben door ervaring een beter inzicht in de situatie dan enkel de ruwe data in een systeem.

   

  Situatie in kaart brengen in digitaal systeem

   

  Werken richting een nieuwe situatie

  Met een helder inzicht in de huidige situatie kan worden bepaald wat er moet veranderen voor de gewenste situatie. Grote vraagstukken vragen meer voorbereiding, maar kleine aanpassingen zijn snel door te voeren. Door de vastgelegde kennis en data biedt het systeem inzicht in de verwachte tijden en inzet van mensen en middelen voor de nieuwe situatie.

  Een wijziging die vaak voorkomt is het introduceren van nieuwe fracties of een aanpassing in de frequentie van inzamelen. Waar de rest-fractie voorheen een hoofdrol speelde zorgen de toevoeging van gft en pmd voor een andere dynamiek. Hoe maak je een opzet? En wat zijn de gevolgen voor de kosten? Door meerdere scenario’s te ontwikkelen en deze eerst intern te bespreken en daarna met de opdrachtgever kom je tot een breed gedragen opzet.

   

  Informeren van burgers 

  Wanneer het nieuwe plan klaar is moeten burgers geïnformeerd worden over de veranderingen. Zijn er gewijzigde inzameldagen? Moet het afval op een andere manier aangeboden worden door de verandering van zakken naar containers? Door het nieuwe plan digitaal op te stellen kun je deze informatie eenvoudig en zorgvuldig aanleveren.

   

  Digitale kaart voor chauffeurs

   

  Veranderingen voor het team

  Dan een volgende grote stap… Het team moet anders gaan werken.

  De nieuwe routes gaan van start en van de een op de andere dag verandert er (mogelijk) veel voor de uitvoering. Het team moet daar in mee worden genomen en dat moet niet ten koste gaan van veel extra werk en tijd. Daarbij komt dat burgers bij veranderingen altijd kritisch zijn… Gaat dat veel meldingen met zich mee brengen?

  Een logische stap is om over te stappen op digitale routes. De chauffeur krijgt een tablet mee (papieren kaarten zijn verleden tijd!) die precies toont waar ingezameld moet worden. Ook de voortgang van het werk wordt getoond. Hierdoor worden geen adressen gemist die kunnen resulteren in meldingen van burgers. Die voortgang is ook te volgen op kantoor zodat een goed inzicht ontstaat in de totale voortgang van het team. Op het dashboard in de webapplicatie zijn individuele ritten te volgen, maar is er ook een totaaloverzicht. Eventuele burgermeldingen kunnen direct worden opgepakt en verwerkt.

   

  Routenavigatie of gebiedsinzameling?

  Wij ontwikkelden 2 varianten:

  • Routenavigatie waarbij vooraf precies bepaald wordt hoe de chauffeur een route moet uitvoeren;
  • Gebiedsinzameling waarbij de in te zamelen straten worden getoond, maar waarbij de chauffeur kan inspelen op de actuele situatie, bijvoorbeeld wanneer een weg geblokkeerd is, en zelf de volgorde van de route kan aanpassen.


  Daarbij bieden we de mogelijkheid voor samenwerken. Op het moment dat een chauffeur vertraging oploopt, bijvoorbeeld door pech, slechte weersomstandigheden of doordat er onverwacht meer aanbod is, kan de route gedeeld worden en kunnen andere chauffeurs helpen het werk af te ronden.

   

  Eenvoudige aanpassingen in de toekomst

  Een digitale oplossing voor de werkvoorbereiding waarin de huidige situatie wordt bijgehouden en scenario’s voor de toekomst uitgewerkt kunnen worden maakt het makkelijker om aanpassingen te doen. Met de chauffeurs-app wordt het team flexibeler. Niet alleen is er meer zicht op de uitvoering, maar het is ook eenvoudiger om in te spelen op de dagelijks wisselende situatie. Chauffeurs dragen bij aan het verbeteren van de uitvoering door feedback te geven over de rit.

  Veranderingen in de uitvoering moeten geen obstakel zijn. Juist door veranderingen goed te kunnen verwerken wordt de uitvoering beter. Daarom hebben wij Jewel Inzameling ontwikkeld. Ben je benieuwd wat er nog meer mogelijk is? Download hieronder onze productsheet.

   

  Download Inzameling Productsheet

  Download de productsheet

   

   

   

   

   

  Deel dit blog | |

  Over dit blog

  Via onze blogs houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in de branche. 

  Nieuwe blogs in je mailbox ontvangen?

  Nieuwste artikelen