search icon
  Jewel%20blog

  Blog

  Wat zijn Invasieve Soorten en hoe komen we er vanaf?

  Geschreven door Jeroen van Ammers BOR

  Invasieve soorten zijn een steeds belangrijker onderdeel in het groenbeheer. Inmiddels is de EU-lijst aangevuld tot twaalf soorten, maar weten we nog steeds niet precies hoe we elke soort nou het beste kunnen bestrijden. Daarom gaan we in dit blog terug naar de basis: we bespreken wat invasieve soorten zijn, en, belangrijker nog: hoe je er vanaf komt.

  Wat zijn invasieve soorten

  Invasieve soorten hebben zich buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied gevestigd en vormen een bedreiging voor inheemse soorten. Dit komt door hun aanwezigheid of hun manier van groeien. Hierdoor kunnen ze en bedreiging vormen voor de biodiversiteit, maar ook problemen veroorzaken voor mensen. Voorbeelden van problemen zijn schade aan gebouwen, dijken en watergangen, of economische sectoren als de visserij.

  De Europese unie heeft daarom een lijst opgesteld met deze soorten. De lijst beperkt zich niet alleen tot planten, maar bevat ook invasieve diersoorten. Wat betreft de planten, is de Reuzenbalsemien een in Nederland veelvoorkomende plant. Dit eenjarig kruid wordt tot wel 1,5 meter lang en produceert grote hoeveelheden zaad die in het voorjaar tegelijkertijd kiemen. Door de snelle groei van de plant en de zaden, zorgt dit voor verwoesting van de natuurlijke vegetatie.

  Reuzenbalsemien
  Reuzenbalsemien

  Andere bekende voorbeelden zijn de Japanse Duizendknoop en de Reuzen Bereklauw. Van de Japanse Duizendknoop groeien de wortels erg diep en deze worden ook erg lang, dit kan er uiteindelijk voor zorgen dat gebouwen worden aangetast. De Reuzen Bereklauw kan daarentegen zorgen voor schade aan mensen: wie hem aanraakt, kan tweedegraads brandwonden oplopen.

  Kortom, logisch dat de invasieve soorten tegenwoordig verboden zijn door de Europese unie.

  Japanse Duizendknoop

  Japanse duizendknoop

  Soorten bestrijding

  Deze invasieve planten zorgen niet alleen voor schade aan de mens, maar ook aan de natuur. Daarom moeten alle grondeigenaren er nu voor zorgen dat de planten worden verwijderd / bestreden en de groei gecontroleerd. Maar hoe je de planten verwijderd, is nog niet voor elke soort zo duidelijk. Sommige bestrijdingssoorten (zoals maaien) kunnen namelijk juist zorgen voor verspreiding van de zaden, in plaats van het verwijderen ervan. Op dit moment kennen we een aantal verschillende soorten bestrijdingsmogelijkeden:

  • Chemische bestrijdingsmiddelen
  • Bestrijding met heet water
  • Bestrijding door afgraven
  • Maaien
  • Intensieve begrazing

  Een betere werkwijze leidt tot effectievere bestrijding

  Velen grondbeheerders vinden het lastig om bepaalde soorten te bestrijden. Hoewel we bijvoorbeeld voor de Reuzen Bereklauw aardig in beeld hebben hoe de bestrijding eruit ziet, is het nog steeds belangrijk om per groeigebied te kijken wat de beste aanpak is. 

  De algemene werkwijze voor de bestrijding van invasieve soorten bestaat uit drie globale stappen:

  • in kaart brengen waar de soorten groeien (en in welke hoeveelheid),
  • de soort bestrijden
  • en vervolgens rapporteren wat de resultaten zijn van de gekozen bestrijdingsmethode.

  Dit kun je analoog doen (met een papieren kaart en mondelinge overdracht) of digitaal. Onze voorkeur gaat uit naar de digitale optie. Hierbij heb je namelijk de mogelijkheid om op een vaste plek (binnen de software) te registreren wat er is gebeurd en wat de effecten waren. Daarnaast kun je binnen de software aangeven op welke zaken extra gelet moet worden, of wat nog meer een rol speelt bij de bestrijding van een bepaalde soort in een bepaald gebied. 

  Kortom: hiermee kun je jouw invasieve soorten bestrijding geheel in kaart brengen, voor nu en in de toekomst.

   

  Proces

   

  Functies

  In kaart brengen

   

  Werkproces per soort aan te maken

   

   

  Op locatie de plek en grootte bepalen

   

     

  Bestrijding

   

  Behandelmethode per soort per taak opgeven

   

   

  Opgenomen taken omzetten naar routes

   

   

  Taak registratie

       

  Rapportage

   

  Statistische rapporten taak uitvoering

   

   

  Visuele rapportage behandelde soorten

     

  Aantoonbaarheid van EU verordening

  Jewel LinkedIn omslag

  Invasieve soorten bestrijden: wat is jouw geheim?

  Op welke manier pak jij bij jouw aannemersbedrijf of gemeente de aanpak van invasieve soorten aan? Zorg je bijvoorbeeld ook dat burgers betrokken raken, of richt je je vooral op een goede werkwijze bij je collega’s buiten? Laat het hieronder achter in een reactie. 

  Wil je meer weten over een betere inzet van je collega’s buiten? Download dan onderstaand e-book.

  Download de productsheet

   

  Deel dit blog | |

  Over dit blog

  Via onze blogs houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in de branche. 

  Nieuwe blogs in je mailbox ontvangen?

  Nieuwste artikelen