search icon
  Jewel%20blog

  Blog

  Zo ga je om met veranderingen in gladheidbestrijding

  Dat geen enkele winter hetzelfde is als de vorige, hoeven we jou niet te vertellen. De coördinatie van gladheidbestrijdingsacties moet ieder gladheidseizoen weer opnieuw bekeken worden. Niet alleen door veranderingen binnen de organisatie, maar ook door veranderingen waar je weinig invloed op hebt. In dit blog lichten we er een paar voor je uit en geven we tips om beter om te gaan met veranderingen in gladheidbestrijding.

  Verandering 1: Het materieel is aan vervanging toe

  Wanneer materieel aan vervanging toe is, wordt vaak nogmaals gekeken naar de gladheidbestrijdingsactiviteiten. Zo kan bij de vernieuwing van vrachtwagens worden gekeken naar de overgang van droog- naar natstrooien bijvoorbeeld. Hier zijn niet alleen nieuwe strooimachines voor nodig, ook routes moeten opnieuw bekeken worden. Zo moet er gekeken worden of routes nog wel binnen de vooraf bepaalde tijdslimiet gereden kunnen worden. Afhankelijk van het type strooimachine, zorgen deze wijzigingen ook voor een nieuwe werkwijze voor de chauffeur. Natzout blijft beter op de weg liggen en in verhouding gaat er per vierkante meter minder zout de weg op, waardoor de chauffeur anders te werk moet gaan.

  Verandering 2: Nieuwe steunpunten

  =Door landelijke of regionale aanpassingen in het beleid kunnen steunpunten wijzigen. Bijvoorbeeld door de opheffing van het steunpunt waar strooiwagens beginnen of een verplaatsing ervan. In zo’n geval moet je opnieuw kijken of strooiwagens hun routes nog wel binnen de tijdslimiet kunnen rijden. Dat betekent vaak het compleet opnieuw voorrijden en controleren van alle routes, waar veel tijd in gaat zitten.

  Verandering 3: Een aanbesteding

  Binnen het wegbeheer spelen aanbestedingen een belangrijke rol. Dat geldt dus ook voor de strooiacties. Werken met een nieuwe aannemer kan voor jou als gladheidscoördinator invloed hebben op de manier van werken. Ten eerste omdat de aannemers vaak vooraf informatie willen over de huidige stand van zaken. Daarnaast omdat zij misschien op een andere manier strooien of routes anders in willen delen. Dat heeft allemaal consequenties voor jouw manier van werken in voorbereiding en uitvoering van het gladheidseizoen.

  Oplossing: versimpelen van het proces

  Bovenstaande veranderingen zijn verschillend, maar hebben één ding gemeen: iedere wijziging heeft consequenties voor jouw werkproces. De oplossing ligt daarom ook redelijk voor de hand: door het werkproces te versimpelen, kun je beter inspelen op veranderingen. Hoe dat er in de praktijk uitziet? Digitalisering. Daarmee bedoelen we niet hele ingewikkelde oplossingen waar niemand mee kan werken, maar juist het versimpelen van je werkproces. Bijvoorbeeld door strooiarealen digitaal in te tekenen in plaats van op papier. Vervolgens kun je ook de routes op deze manier intekenen en de capaciteit die je nodig hebt hiervoor gemakkelijk berekenen.

  Door te kijken waar verbeterpunten liggen in het voorbereidingsproces van gladheidbestrijding, pak je problemen in de kern aan. Wanneer strooiarealen en routes digitaal vastgelegd zijn, kun je ze gemakkelijker aanpassen. Sterker nog: ze zijn ook gemakkelijker te volgen door chauffeurs wanneer je ze koppelt aan routenavigatie op de strooiwagens. Op veranderingen in gladheidbestrijding moet je elk jaar weer inspelen en je beleid op aanpassen en daarom is het slim om het jezelf een stuk gemakkelijker te maken.

  Hoe zorg jij dat je omgaat met veranderingen in gladheidbestrijding? Deel je ervaringen in een reactie hieronder.

  New call-to-action

  Deel dit blog | |

  Over dit blog

  Via onze blogs houden we je op de hoogte van ontwikkelingen in de branche. 

  Nieuwe blogs in je mailbox ontvangen?

  Nieuwste artikelen